The Wood Boarding School

 

The Woods Boarding School of Port Edward which is a leading academic institution with a 100% record of academic success has come to the rescue of many working parents in these difficult fi nancial times.

 

Parents of day scholars in a city must consider that in addition to school fees and living expenses a child must be provided everyday with transport money to school, tuck-shop money, lunch money and transport money home again, and it can be very expensive.  Working parents then need to be concerned about the safety of unsupervised children after school or if the child is doing enough homework to sustain a good academic record.

 

The Woods Boarding School is able to assist in all these matters. At a well established, disciplined and inexpensive boarding school such as The Woods all these concerns can be addressed. The Woods Boarding School has been providing disciplined home from home boarding where learners are safe from the dangers, distraction and expenses of city life. Children are focused on their academic achievements during the week and the boarding establishment allows for recreation on weekends.

 

Fees at this private school remain affordable with the many boarding school students enjoying all the facilities of home. This boarding school has proved an ideal alternative for for working parents or those who work away from home and need loving but disciplined care with excellent all round education.

 

 

 

i-Woods Boarding School

 

Isikole i-The Woods Boarding esakhiwe ePort Edward singezinye zezikole ezisezingeni eliphezulu. Bheka nje iminyaka eyisikhombisa ilandelana sikwazila ukukhipha imiphumela yokuphasa eyi- 100%. Kulezi zikhathi ezinzima esiphila kuzo, ikakhulu ohlangothini lwezimali abazali bangakuthola ukuphumula emoyeni. Umasibheka abazali bezingane ezifunda emadolobheni bayafa yizindleko zokugibela, umphako nokunye okuqondene nezingane. Uthi usemsebenzini njengomzali ube ucabanga ukuphepha kwengane yakho.

 

Uma ingabhalisa ingane yakho kithi ungathola ukuphumula kulezizinkinga ezibalwe ngenhla. Abafundi bathola ithuba elanele lokwenza umsebenzi wabo wesikole phakathi nesonto besekuthi ngezi mpelasonto bakwazi ukushawa umoya ngendlela efanele, bephephile kuzona zonke iziphithiphithi zasedolobheni. Abazali abasebenza kude bangakhululeka ukwazi ukuthi ingane yabo ikwelinye ikhaya lapho ibhekwe khona ngesandla esinomthetho kanye nothando. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngalesisikole ungabhalela uthisha omkhulu kulelikheli noma usithinte kulezi zinombolo zocingo.

 

All inquiries can be directed to the principle at:

Postal. P.O. Box 700, Port Edward 4295

Phone. 039 311 2067 or 039 311 1670

Cell. 072 265 9000